Kąciak czuje się dobrze, gdy co najmniej 50% sąsiadów
jest kształtopodobnych do niego
reset