Kąciak czuje się dobrze, gdy co najmniej 33% sąsiadów
jest kształtopodobnych do niego
reset